Bestyrelsen

Bestyrelsen er frivillig og består af 7 personer, som er valgt på den årlige generalforsamling. De to suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned, med mindre andet bliver oplyst på tavlen eller på hjemmesiden.

Alle er velkomne

Hvis I har punkter, som vi skal drøfte, kan I møde op den første halve time af bestyrelsesmødet, og fremlægge punktet.

I kan også komme med input, ris og ros i den første halve time af bestyrelsesmødet.

Punkter kan også afleveres skriftligt i postkassen ved personalerummet eller på en mail til formanden med angivelse af punkt, uddybende forklaring samt navn.


Vi håber, at I vil benytte jer af disse muligheder, og vi ser frem til at modtage en masse godt nyt og konstruktivt input fra jer alle!


Se listen med bestyrelse og udvalg her.

Bestyrelsen

Copyright 2012 © All Rights Reserved