Priser og medlemsskab

Se den samlede prisliste her.


Spørgsmål om priser

Hvis du har spørgsmål vedr. priserne, bestilling/betaling af af halkort, samt medlemskab, er du velkomme til at skrive en mail til: kasserer@broagerlandsrideklub.dk 


Medlemskab

Klubben optager aktive og passive medlemmer samt stævnemedlemmer.

  • Aktive medlemmer kan gøre brug af rideklubbens faciliteter og kan deltage i stævner under Dansk Rideforbund for klubben. Aktive medlemmer betaler kontingent samt arbejdsgebyr hvert halvår. Arbejdsgebyret består af ½ kontingent og godskrives igen, såfremt man deltager i klubbens arbejdsdage.
  • Passive medlemmer kan ikke deltage i stævner under Dansk Rideforbund for klubben.
  • Stævnemedlemmer kan starte stævner for Broagerlands Rideklub. Stævnemedlemmer kan ikke gøre brug af klubbens faciliteter, men alene starte stævner under Dansk Rideforbund. Stævnemedlemsskabet koster 400 kr. pr. år. Se øvrige kontingentsatser m.v. i den samlede prisliste.


Ønsker du at blive medlem af Broagerlands Rideklub, så


Opstaldning

Opstaldning er i udgangspunktet "Gør det selv". Bokslejen er inkl. 2x15 liter træpiller om ugen.

Vi har foderautomater, som fodrer 11 gange i døgnet. Du må medbringe eget foder eller købe rideskolens.

Der bliver givet stråfoder tre gange om dagen.

Udlukning på luftefold kan tilkøbes. Udmugning kan tilkøbes.

Se reglerne for opstaldning og opstaldningskontrakten.


Vi hjælper hinanden

Medlemmer skal deltage i én arbejdsdag hvert halve år.

Privatopstaldere og parter deles om at gøre toilettet rent én gang ugentlig og jævne hovslag tre gange om ugen.


Ridetimer

Se priserne for de forskellige undervisningsmuligheder i prislisten.

Priser for enetimer fås hos de forskellige undervisere. Se telefonnr. under "Kontakt".


Halvpart, søndagspart og leje

En halvpart har to ridedage, som bestemmes af klubben. Derudover skal du have minimum én ugentlig undervisningstime.

En søndagspart må ride om søndagen. Derudover skal du tage undervisning minimum én gang om ugen.

Se reglerne for halvpart og søndagspart her.

Hvis du ønsker at leje én af rideklubbens heste eller ponyer til et arrangement om lørdagen, skal det afklares med underviserne, som står for småbørnsridningen, inden sidste tilmelding til det pågældende arrangement.

Som udgangspunkt er det muligt at leje hesten/ponyen til stævne, men da alle ponyer bliver brugt om lørdagen, er det nemmere at finde en "stand-in" hest/pony eller flytte lidt rundt på holdene, hvis underviserne er informeret i god tid.


Halkort - facilitetskort

Selv om du ikke har din hest opstaldet på rideskolen, må du gerne komme og bruge vore faciliteter med din hest.

Du skal bare betale for et halkort/facilitetskort. Rytteren skal være medlem af BLR.


Priser og medlemsskab

Copyright 2012 © All Rights Reserved