Nyt tag

Broagerlands Rideklub

Broagervigvej 13 - 6310 Broager           En breddeklub med højt til loftet

Nyt tag

I sommerferien 2017 får vi nyt tag på ridehal og stald.

Der kommer lysplader op langs siderne i hallen og i gavlen.

Arealet af lysplader i taget i ridehallen bliver det samme, men pladerne fordeles.

I stalden kommer der en ekstra række lysplader over de små bokse og alle de nye rum.

Vi får ny eltavle, ny ventilation, ny udendørsbelysning og nye ledninger i hele stalden.

Sønderborg Kommune, Sydenergis Vækstpulje, Fabrikant Mads Clausens Fond har bidraget med penge. Vi har brugt vores opsparing og resten lånefinansieres.


 Budget

Samlet overslag inkl. moms 

1.277.520

Rideklubbens egen opsparing

670.000

Til finansiering

607.520

Sønderborg Kommunes Anlægspulje

300.000

Broager Sparekasse

10.000

Sønderborg Kommunes Lånepulje

50.000

SE Vækstpulje

100.000

Fabrikant Mads Clausen Fonden

50.000

Sydbank Sønderjyllands Fond

50.000

Lånefinansieres

47.520

Copyright 2012 © All Rights Reserved