CHR regisrering

CHR registrering


Broagerlands rideklub er forpligtet til at registre hvilke heste der er på vores matrikel. Det gælder både vores egne heste, opstaldede heste og besøgende udefra.

Derudover skal vi også registrer hvis heste fra BLR benytter andre faciliteter end BLR's egne.


Se herunder hvilke krav der er, og brug linkene til at registre dit besøg på BLR eller dit besøg udenfor BLR.


Når heste udefra besøger Broagerlands Rideklub


CHR-registrering af brug af ridehal og andre faciliteter på Broagerlandsrideklub som udefrakommende/ekstern rytter.

Brug dette linkt til at registre, at din hest har besøgt Broagerlands Rideklub:


CHR registrering, besøg på BLR
Når heste fra Broagerlands Ridklub benytter andre faciliteter end BLR’s egne:


Træning og undervisning andre steder:

I forbindelse med træning/undervisning på en ridebane/ridehus, hvor hesten ikke er opstaldet, skal der hvor hesten er opstaldet foreligge fortegnelser med oplysning om:

  • Hestens identifikationskode(typisk chipnummer) ellerunikke kode(UELN-nr./registreringsnummer)
  • CHR-nr. for hesteholdet hvor hesten har benyttet faciliteter
  • Navn på Rytter


Det er ikke nødvendigt at angive dato, hvis der er faste steder man benytter regelmæssigt.


Konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv.:

I forbindelse med konkurrencer, dyrskuer og kåringer, skal der hvor hesten er opstaldet, skal fortegnelserne indeholde:

  • Hestens identifikationskode(typisk chipnummer) ellerunikke kode(UELN-nr./registreringsnummer)
  • Dato, sted og hvilket forbund stævnet er afholdt af (typisk DRF)
  • Navn på Rytter


Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer, skal der kun angives dato for hestens deltagelse og landekode for landet hvor konkurrencen er afholdt.


Brug dette link til at registre at din hest fra BLR har besøgt andre faciliteter end BLR's egne:


CHR registrering, heste fra BLR der benytter andre faclliteter