Regler for Søndagspart

REGLER FOR SØNDAGSPART ELEVPONY/-HEST


 • Medlemmer af BLR kan få halvpart/søndagspart i klubbens elevheste/ ponyer

 • Prisen for en søndagspart forudsætter, at der tilkøbes én ugentlig undervisningstime. Søndagsparten har udover undervisning en ridedag om søndagen

 • Yderligere timer på hold betales særskilt

 • I juli måned er der ingen undervisning

 • Du må ride 1 time hver ridedag

 • Ved ridning i naturen kan rides i 1 -1½ time. Ridning i naturen må kun ske sammen med andre. Minimum én rytter skal være over 18 år.

 • Kan du ikke selv ride på dine ridedage, skal du aftale med den daglige underviser, hvem der rører hesten

 • Klubben bestiller og betaler for smed, dyrlæge, forsikring og saddeltøj

 • Du skal sørge for strigling/pasning af hesten/ponyen i ugens løb, samt pudse sadeltøj jævnligt

 • Du skal i brug og pasning af hesten/ponyen altid udvise godt horsemanship

 • Du skal regelmæssigt at rengøre boksen, krybben og vandkoppen

 • Du skal følge klubbens almindelig gældende ordensreglement

 • Klubben har ret til at bruge hesten/ponyen til undervisning

 • Du har fortrinsret til hesten/ponyen til stævner og andre arrangementer, men du skal acceptere at dele hesten/ponyen med andre til disse arrangementer

 • Tilmelding til stævner/arrangementer kan ikke ske hvis hesten/ponyen skal benyttes af klubben til fx undervisning

 • Du kan kun melde til stævner/arrangementer uden for klubben, hvis det er aftalt med den daglige underviser.

 • Du skal ikke betale for leje af hest/pony for arrangementer i BLR. Ved andre arrangementer/stævner etc. skal der betales i henhold til gældende prisliste.

 • Den daglige underviser afgør, om hesten/ponyen er i stand til at deltage i det konkrete arrangement og i givet fald med hvor mange ryttere.

 • Evt. flytning i forbindelse med arrangementer skal ske under størst mulig hensyntagen til de aftaler, der er lavet med parten om ridning

 • Du er forpligtiget til at deltage i 1 arbejdsdag hvert halve år

 • Aftalen om parten kan opsiges med en måneds varsel til hver den første i måneden til den daglige underviser.

 • Den daglige underviser kan under hensyn til den daglige drift samt ved uregelmæssigheder fra partens side til enhver tid bringe aftalen til ophør uden varsel.

 • Klubben afgør hvornår der foreligger uregelmæssigheder