Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Bestyrelsen er frivillig og består af 7 personer, som er valgt på den årlige generalforsamling. De to suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.


BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder møde den første torsdag i hver måned, med mindre andet bliver oplyst på tavlen eller på hjemmesiden.

Se referat fra bestyrelsesmøderne her


ALLE ER VELKOMNE

Hvis I har punkter, som vi skal drøfte, kan I møde op den første halve time af bestyrelsesmødet, og fremlægge punktet.

I kan også komme med input, ris og ros i den første halve time af bestyrelsesmødet.


Punkter kan også afleveres skriftligt i postkassen ved personalerummet eller på en mail til formanden med angivelse af punkt, uddybende forklaring samt navn.


Vi håber, at I vil benytte jer af disse muligheder, og vi ser frem til at modtage en masse godt nyt og konstruktivt input fra jer alle!

Bestyrelsen efter generalforsamling 2023 / Konstituering den 2. marts 2023:

Rolle i bestyrelse

Navn

Kontaktperson for udvalg:

Ansvarlig for

Bestyrelsesmedlem - Formand

Jens Lauridsen

Markudvalget / Ridefysioterapi

Jordfolde / Græsmarker / Fodervagter / Personale

Bestyrelsesmedelm - Næstformand

Tine Svanberg

Elevheste - Parter

Bestyrelsesmedlem - Kasserer

Majbritt Lindblad Madsen

Muleposeudvalget / Ridelejrudvalget

Udlejning af Rytterstue / Nøgler

Bestyrelsesmedlem - Sekretær

Pernille Lysholm Jacobsen

Ungdomsudvalget

SoMe ansvarlig

Bestyrelsesmedlem

Majbritt Grün Larsen

Sponsorudvalget

Ridebaner ude og inde / Personale (staldmand)

Bestyrelsesmedlem

Annette Ihle

Stævneudvalget

CHR registrering

Bestyrelsesmedlem

Malene M. Kaufman 

Elevheste - Pleje / Elevheste - udstyr

Suppleant

Nicole Haugaard Sørensen

Ringriderudvalget


Suppleant - mødereferent

Mai-Britt Lakjer

Foderrum / Kontaktperson privatstald / Opstaldere velkomst og Venteliste / Rengøring / Hjemmeside