Hjem

Broagerlands Rideklub

Broagervigvej 13 - 6310 Broager           En breddeklub med højt til loftet

Copyright 2012 © All Rights Reserved

Sponsorer gør forskellen

Vil du være medlem af BLR?

Du finder indmeldelsesblanket, priser m.m. her.


50 års Jubilæums Fastelavns-Sponsor-Stævne den 29. februar og 1. marts.

Pengene fra stævnet går ubeskåret til opsparingen til en ny, større og handicapegnet rytterstue, som vi håber, at kunne indvi til vores 50 års jubilæum i oktober.

Se alt info her.


Generalforsamling den 30. januar 2020 

Vi holder generalforsamling kl. 19.00 i Rytterstuen
Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Fastlæggelse af medlemskontingent
 • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 15. januar)
 • Valg til bestyrelse – Kirsten Hansen, Dorte Pabst, Lisa Nielsen, Malene Mouritsen er på valg
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen - Tanja Hagensen (2 år) og Majbritt Grün Larsen er på valg
 • Valg af revisorer – Bodil Weidmann er på valg
 • Valg af revisorsuppleanter - Vivian Larsen er på valg
 • Valg til diverse udvalg
 • Eventuelt

Der er også uddeling af pokaler til klubmestre, championatsvindere og vinderen af pokalen til ringridning.


Ny, større og handicapegnet rytterstue

Vi ønsker os helt vildt en ny, større og handicapegnet rytterstue.

Det optimale ville være, hvis den kunne stå færdig til den 1. oktober 2020, hvor klubben har 50 års jubilæum.

Følg projektet her.


Resultater fra Klubmesterskabsstævnet

Her kan I se resultaterne fra klubmesterskabsstævnet 2019.


Halkort

Et halkort koster 200 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. gang. Der skal købes ét halkort pr. hest, og rytteren skal være medlem af BLR.

Du kan betale med mobilpay på 34 23 0, og det koster 0,75 kr. i gebyr.

Der hænger en liste i hallen med navnene på de ryttere/heste, som har betalt halkort for den pågældende måned.

NYHEDER


BLR er certificeret i ZEROsport

ZEROsport er målrettet idrætsanlæg og foreninger med eget klubhus, der ønsker at spare på energien. ZEROsport er et fælles udviklingsprojekt for ProjectZero og Fritidsafdelingen i Sønderborg Kommune og supplerer de øvrige sektor-specifikke ZEROprogrammer for virksomheder, butikker, boliger m.v.


OK-benzin-kort

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så vi får 6 ører pr. liter benzin, som tankes på de OK-benzinkort, der er knyttet til BLR.

Læs mere om, hvordan du bestiller benzinkort.


Klubmestre 2019

Pony-spring: Maja Pabst, Gizmo

Elevskolen: Lærke Pawlik, Flicka

Pony-dressur: Izabella H. Petersen, Claus

Hest-dressur: Sandra Nissen, Charlie


Chanpionatsvindere 2018

Sandra Nissen fik championatspokalen for mest vindende hesterytter i 2018. Titlen ved ponyerne gik til Maja Pabst.


Certificering

Vi er certificeret i organisation og sikkerhed ved Dansk Rideforbund.


Referater fra bestyrelsesmøderne

finder du her