Hjem

Broagerlands Rideklub

Broagervigvej 13 - 6310 Broager           En breddeklub med højt til loftet

Copyright 2012 © All Rights Reserved

Vil du være medlem af BLR?

Du finder indmeldelsesblanket, priser m.m. her.


Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2020 kl. 19 i ridehallen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af låneoptagelse
  3. Evt.

Ifølge vedtægternes §7.3 skal køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter godkendes på generalforsamlingen, og kræver samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.
Byggeriet af den nye rytterstue er finansieret af klubbens egen opsparing, bidrag fra fonde, virksomheder og kommunen samt lån.
For at vi kan optage en byggekredit, som efter byggeriets afslutning og udbetaling fra alle fondene laves om til et lån, skal generalforsamlingen godkende dette.


Halkort

Et halkort koster 200 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. gang. Der skal købes ét halkort pr. hest, og rytteren skal være medlem af BLR.

Du kan betale med mobilpay på 34 23 0, og det koster 0,75 kr. i gebyr.

Der hænger en liste i hallen med navnene på de ryttere/heste, som har betalt halkort for den pågældende måned.

NYHEDER


Sponsorer gør forskellen

BLR er certificeret i ZEROsport

ZEROsport er målrettet idrætsanlæg og foreninger med eget klubhus, der ønsker at spare på energien. ZEROsport er et fælles udviklingsprojekt for ProjectZero og Fritidsafdelingen i Sønderborg Kommune og supplerer de øvrige sektor-specifikke ZEROprogrammer for virksomheder, butikker, boliger m.v.


OK-benzin-kort

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så vi får 6 ører pr. liter benzin, som tankes på de OK-benzinkort, der er knyttet til BLR.

Læs mere om, hvordan du bestiller benzinkort.


Klubmestre 2019

Pony-spring: Maja Pabst, Gizmo

Elevpony: Lærke Pawlik, Flicka

Elevhest: Kamilla Lakjer

Pony-dressur: Izabella H. Petersen, Claus

Hest-dressur: Sandra Nissen, Charlie


Chanpionatsvindere 2019

Sandra Nissen fik championatspokalen for mest vindende hesterytter i 2019. Titlen ved ponyerne gik til Maja Pabst.


Certificering

Vi er certificeret i organisation og sikkerhed ved Dansk Rideforbund.


Referater fra bestyrelsesmøderne

finder du her