Hjem

NYHEDER


Godt Nytår

Generalforsamling den 24. februar 2022 kl. 19.00 i rytterstuen
Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Fastlæggelse af medlemskontingent
 • Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 • Valg til bestyrelse
  Kirsten Hansen og Lisa Nielsen er på valg og modtager ikke genvalg

  Dorthe Pabst og Jacob Kauffmann er på valg
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Maj-Britt Lakjer og Majbritt Grün Larsen er på valg
 • Valg af revisorer – Nicole Haugaard Sørensen er på valg
 • Valg af revisorsuppleanter - Vivian Larsen er på valg
 • Valg til diverse udvalg
 • Eventuelt

Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder klubmestrene og championatsvinderne.


Indvielse og Jubilæumsfest d. 4.9. 

Det var en hyggelig eftermiddag, aften og nat, hvor vi fejrede 50+1 års jubilæum og holdt indvielse af vores nye rytterstue.

Læs om projektet her


Undervisning

Undervisning kører med enkelte Coronarestriktioner.

Men alle over 12 år skal have mundbind på i stalden.

Vi har mega travlt, og der er venteliste på over 10 ryttere til lørdagsholdene.

Vi mangler flere ponyer, så hvis nogen hører om en Dunja størrelse, der er til salg, så giv endelig besked.


Ridefysioterapi kører normalt

Ridefysioterapi kører normalt uden Coronarestriktioner.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, så kontakt Susse eller Kirsten.


Vil du være medlem af BLR?

Du finder indmeldelsesblanket, priser m.m. her.


Hvornår er hallen ledig?

Her finder du halplanen


Halkort

Et halkort koster 200 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. gang. Der skal købes ét halkort pr. hest, og rytteren skal være medlem af BLR.

Du kan betale med mobilpay på 34 23 0, og det koster 0,75 kr. i gebyr.

Der hænger en liste i hallen med navnene på de ryttere/heste, som har betalt halkort for den pågældende måned.

BLR er certificeret i ZEROsport

ZEROsport er målrettet idrætsanlæg og foreninger med eget klubhus, der ønsker at spare på energien. ZEROsport er et fælles udviklingsprojekt for ProjectZero og Fritidsafdelingen i Sønderborg Kommune og supplerer de øvrige sektor-specifikke ZEROprogrammer for virksomheder, butikker, boliger m.v.

Se udviklingen i vores elforbrug her.


OK-benzin-kort

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så vi får 6 ører pr. liter benzin, som tankes på de OK-benzinkort, der er knyttet til BLR.

Læs mere om, hvordan du bestiller benzinkort.


Klubmestre 2021

Pony-spring: Maja Pabst, Gizmo

Hest-spring: Dorthe Pabst, Gizmo 

Elevpony-dressur: Nathalie Bock, Fritz

Elevhest-dressur: Mona Bock, Jack

Pony-dressur: Maja Pabst, Gizmo

Hest-dressur: Kamilla Lakjer, Liwa


Championatsvindere 2020

Mona Bock fik championatspokal for mest vindende hesterytter i 2020. Titlen ved ponyerne gik til Maja Pabst.


Certificering

Vi er certificeret i sikkerhed, elevskole og bæredygtighed ved Dansk Rideforbund.


Referater fra bestyrelsesmøderne

finder du her

Copyright 2022 © All Rights Reserved