Legehuset

RAMMER, DER STRAMMER...

Bestyrelsen har siden 2010 arbejdet med udvidelsesplaner.

  • Der er lavet en lokalplan for området.
  • Fra 1. januar 2013 har vi fået overdraget de 40 meter af ridehallen, som kommunen ejede og hele det areal, som lokalplanen dækker. Dermed ejer vi selv alle anlæg på rideskolen.

TO RIDEHALLER

Første projekt omfattede opførelse af to nye ridehaller i forlængelse af den gamle hal. Den ene hal skulle være en opvisningshal med et banemål på ca 30*80 m, den anden en træningshal på 20*60m. Den gamle hal skulle bruges til stald med ca 50 bokse. Et projekt til 18 mio kroner inkl. moms.

Det lykkedes aldrig at finde de 18 mio kroner det det store projekt, men ved at dele det op i mindre bidder er vi alligevel kommet langt. Og vi har i gangsat flere projekter.


LEGEHUSET

I 2014 vandt vi budrunden på slamladen. Og i slutningen af 2015 kom alle tilladelser og dispensationer på plads, så vi kunne indrette den til "aflastningshal" i løbet af 2016.

Kultur-, Borger-, og Fritidsudvalget bevilgede 150.000 kr. til renovering af slamladen/Legehuset.


Dette køb har sammen med hesteloven fra 2017 ændret vores projekt væsentligt.

Vi har ikke behov for at ændre boksstørrelser, hvilket gør, at vi ikke har behov for at bygge nyt.