Stalden

STALDEN


I stalden Vi har alle et ansvar for at BLR er et rart sted at være. Vi vil bibeholde ”Den gode ånd”.


  • Vi siger goddag og farvel til hinanden
  • Vi hjælper hinanden med at skabe den gode stemning
  • Vi støtter hinanden i alle situationer


Fodringstider (cirka-tider)

Hverdage

Morgen 7-8

Middag 11.30-12.30

Aften 17-19


Weekend

Morgen 6.30-8

Middag 11.30-12.30

Aften 16.45-19


Der henstilles til, at der ved alle fodringstider ikke opsadles og strigles heste på staldgangen i de ovenstående tidsrum.


Brug striglepladserne –disse er dog ikke til langtidsparkering og bruges alene i forbindelse med opog afsadling.


Sidste mand

  • Tjekker at alle bokse er lukkede.
  • Lukker døre og slukker lys i stald, lade, striglepladser og hal.
  • Lukker og låser dørene til sadelrummene (der er sensorlys i sadelrum og foderrum). Har du ikke en nøgle, så kontakt bestyrelsen. Du skal som minimum have halvpart eller egen hest for at fåen nøgle.
  • Slukker lyset og radioen i klubhuset/cafeteria.