Ridehusregler - den store ridehal

RIDEHUSREGLER - DEN STORE HAL


For at din ridetur indenfor bliver en fornøjelse for såvel hest som rytter, har vi oplistet de regler der gælder,
når du er i hallen.


GENERELT

 • Inden man åbner porten til ridehallen, siger man højt og tydeligt "PORT FRI " og afventer svar,
  inden man går ind i hallen.
 • Man samler altid hestens efterladenskaber op efter sig umiddelbart efter man har redet og inden
  man forlader hallen – hjælp hinanden med at huske det!


TIL HEST

 • Alle, der er til hest, skal have sikkerhedsgodkendt ridehjelm på.
 • Dit fodtøj skal være beregnet til ridning, når der rides med stigbøjler – derfor er tennisko, flade sko,
  træsko eller det, der ligner, ikke korrekt fodtøj til hest.
 • Der må maksimalt være 8 ryttere i hallen ad gangen og kun 6 ryttere i alt, hvis der er enetimer.
 • Brug af håndholdt mobiltelefon er ikke tilladt under ridning. Stig af og træk med hesten.
 • Brug af høretelefoner til hest må ikke bruges sådan, at du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.


LONGERING

 • Der må ikke longeres i den store ridehal medmindre det er i forbindelse med elevundervisning eller
  ridefysioterapi. Her skal longering begrænses til et minimum og hele banen bruges, så bunden ikke
  ødelægges. Vi henviser til udendørsbanerne og legehuset hvis man ønsker at longere.


SPRING OG LØSSPRING

 • Efter springning skal alle huller dækkes til eller banen harves.
 • Der skal være én over 18 år til stede hvis du springer.
 • Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning. Bestyrelsen henstiller til at
  springryttere over 18 år ligeledes bærer sikkerhedsvest ved springning.
 • Ved løsspringning skal spejlene dækkes til og banen skal harves bagefter. Husk derfor at indgå en
  aftale med en, der kan harve banen umiddelbart efter brug.


LØSE HESTE

 • Det er ikke tilladt at have løse heste i ridehallen. Her henvises der til legehuset.


ENETIMER

 • Hvis man har booket et undervisningstidspunkt fast i halplanen, har man førsteret til brug af hallen.
  Der kan dog via dialog med den rytter, der står på halplanen, indgås aftale om at en anden rytter
  kan ride undervisning samtidig, hvis der anvendes høretelefoner af den anden rytter samt
  underviser ved undervisningen og hvis det ikke generer rytteren, der står i halplanen.
 • Hallen er ikke lukket, når der er enetimer, men der skal tages hensyn til den, der får undervisning.


VEDLIGEHOLDELSE AF BANEN

 • Ridehallen er som udgangspunkt reserveret til baneharvning og vedligehold hver mandag, onsdag
  og fredag fra kl. 8.00 til kl. 9.00. Men da banen gerne skal harves dagligt, beder vi jer alle vise
  hensyn, hvis harvning af banen forekommer udenfor disse tidsrum.


VED UHELD

 • Stands ulykken.
 • Giv livreddende førstehjælp.
 • Tilkald den nødvendige hjælp- evt. alarm 112 - adresse: Broagervigvej 13A, 6310 Broager.
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er nået frem.