Regler for opstaldning

REGLER FOR OPSTALDNING


OPSTALDNING

 • Hestene står på rapspiller
 • Boksen skal gøres ren dagligt for hestepærer og våde klatter. Det er muligt at tilkøbe dette.
 • Pensionsprisen betales månedsvis forud, hver den 1. i måneden
 • Der er 1 sadelskab pr. boks
 • Hesteejeren må benytte rideklubbens faciliteter i henhold til klubbens ordensregler.
 • Boksen kan opsiges fra begge parters side med en måneds varsel til den 1. i en måned.
 • En boks kan reserveres for 400 kr. pr. måned. Klubben disponerer over boksen og har krav
  på en måneds varsel til den 1. i måneden, når hesten skal bruge boksen.
 • Hesteejeren kan ikke disponere over boksen til anden side eller til andet formål.


FODER

Din hest får det foder du betaler for. Du må ikke selv tage af rideskolens hø, halm, wrap eller lignende. 
Ved hver boks er der en tavle med den angivne mængde foder. Hvis din hest skal have ændret sin fodermængde eller sammensætning, skal du give staldpersonalet besked.

Husk også at melde det ind via App'en - se QR koden ved høet. Dette kan kun ske op til den første i hver måned.


Har din hest eget foder, skal det opbevares i særlige kasser, som hænger på boksen. Dette aftales forud med bestyrelsen. Du må ikke have foder udover kassen opbevaret ved din boks. Der er en hylde til eget foder til hver boks i foderrummet. Denne plads er anvist ved ”indkvartering”.


 • Foderautomaterne fodrer 11 gange dagligt.
 • Ændringer i fodermængde eller menu aftales med personalet.
 • Eget foder, hø m.m. kan ikke opbevares på rideskolen.


KLUBBEN PÅTAGER SIG ANSVARET FOR

 • At hesten bliver fodret fagligt korrekt.
 • At dyrlægen bliver tilkaldt og ejeren underrettet ved evt. sygdom.


KLUBBEN PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR

 •  Evt. sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten pådrager sig under
  opstaldningen, ved ridning eller på fold


HESTEEJEREN FORPLIGTER SIG TIL


 • At hesten er ansvarsforsikret.
 • At hesten er beskåret og beslået i den udstrækning, det må anses for fagligt korrekt.
 • At hesten er korrekt striglet.
 • At sadeltøjet er rent, i behørig stand og korrekt ophængt.
 • At afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination, ormekur og gødningsprøve, der
  iværksættes af klubben.
 • At overholde ordensreglerne.
 • At deltage i minimum en arbejdsdag hvert ½ år.
 • At rengøre sadelskab, krybbe og vandkop jævnligt.
 • At meddele personalet i stalden, hvis du tager på ferie, og hvor du kan træffes.


Såfremt ovenstående ikke overholdes, forbeholder klubben sig ret til at foranledige de enkelte
punkter opfyldt for ejerens regning.


FOLDE


 • Der er mulighed for at benytte græs- og jordfolde, hvilket sker på eget ansvar og risiko.
 • Du har selv ansvaret for hesten/ponyen, når du benytter dig af foldene.
 • Du skal selv lukke hesten/ponyen ud og ind. Det er muligt at tilkøbe dette.
 • Led skal altid lukkes, af hensyn til hestenes sikkerhed